Vlastnosti

  • výrazne nižšia pracnosť a rýchlejšie uloženie
  • vysoká rovinnosť povrchu plochy
  • vhodné aj do vlhkého prostredia
  • pri podlahovom kúrení plynulý prechod tepla vďaka dokonalému obaleniu trubiek

Použitie

  • vhodný ako súčasť súvrstvia podláh (pod PVC, parkety, laminátové podlahy, koberce)
  • vhodný aj na zaliatie podlahového kúrenia

Spôsob expedície

  • autodomiešavačmi

Technické parametre

maximálne použité zrno kameniva:
Dmax8
ideálna konzistencia (meraná rozliatím Haegermannovho kužeľa):
250 – 280 mm (max. 300 mm)
pevnostná trieda poteru:
CT – C20 – F5
CT – C20 – F6
CT – C25 – F6
CT – C30 – F6

Priemerné hodnoty uvedené v produktovom liste majú len informatívy charakter a môžu sa líšiť od konkrétnych vzoriek.

Normy

Na produkt bola vypracovaná skúška typu výrobku podľa normy EN 13813 a vydané vyhlásenie o parametroch výrobcom.