Vlastnosti

 • konštantné chemické parametre
 • dlhodobý nárast pevností betónov
 • zvýšenie odolnosti betónov voči síranovej agresivite prostredia
 • minimalizácia rizika vzniku trhlín v betónových konštrukciách
 • nárast odolnosti betónov voči korózii a vniknutiu chloridov
 • znižovanie hydratačného tepla betónov
 • znižovanie možnosti vzniku alkalickej reaktivity

Použitie

 • prímes do betónu
 • plnivo do hydraulických zmesných spojív
 • spojivo pre podzemné tesniace steny a pilóty

Spôsob expedície

 • voľne ložená v autocisternách
 • expedícia zo závodu v Turni nad Bodvou

Technické parametre

Parameter Metóda skúšania STN EN 15167-1: 2006 Priemerná hodnota
Obsah SO3 (%-hmotn.) STN EN 196-2 ≤ 2,5 0,8
Obsah MgO (%-hmotn.) STN EN 196-2 ≤ 18,0 9,9
Obsah Sulfidov - S- (%-hmotn.) STN EN 196-2 ≤ 2,0 0,6
Obsah Cl- (%-hmotn.) STN EN 196-2 ≤ 0,1 0,02
Strata žíhaním (%-hmotn.) STN EN 196-2 ≤ 3,0 1,7
Merný povrch (m2 /kg) STN EN 196-6 ≥ 275,0 430
Vlhkosť (%-hmotn.) STN EN 15167-1 (príl. A) ≤ 1,0 0,3
Pomer začiatkov tuhnutia podľa normy (min.) STN EN 196-3 ≤ 2,0 1,5
Index aktivity po 7 dňoch (%) STN EN 196-1 ≥ 45,0 57,0
Index aktivity po 28 dňoch (%) STN EN 196-1 ≥ 70,0 80,0

Priemerné hodnoty uvedené v produktovom liste majú len informatívy charakter a môžu sa líšiť od konkrétnych vzoriek.