What we transport

Bulk materials

Bagged materials on pallets

Alternative fuels

Rail siding operations

TransPlus (Slovensko) s.r.o. prevádzkuje železničnú vlečku v cementárni v Turni nad Bodvou. Celková dĺžka železničnej vlečky je 5 354 m, z toho obsaditeľná časť koľají je 2,017m, čo predstavuje cca.140 železničných vozňov.

Naša prevádzka zabezpečuje kompletnú železničnú logistiku pre cementáreň aj externých zákazníkov.

Našu hlavnú činnosť tvorí prísun a vykládka železničných vozňov s potrebnými surovinami pre samotnú výrobu cementárne, ale aj nakládku a odsun hotových výrobkov, t.j. voľne loženého a baleného cementu.

Nonstop prevádzku zabezpečujeme dvoma rušňami radu T448.

Taktiež prevádzkujeme 25 ks vlastných RAJ vozňov typu Uacns, ktoré slúžia k expedícii voľne loženého cementu. Svoje služby poskytujeme aj zákazníkom na voľnom trhu.

Contact

TransPlus (Slovensko) s.r.o.