Eurovea, Bratislava

Eurovea svojím významom a funkciami už dnes presahuje rámec bežného komerčno-rezidenčného projektu. Prínaša niečo viac – plnohodnotnú mestskú štvrť. Verejné priestory, ihriská, relax na nábreží, reštaurácie, kaviarne, shopping, bývanie a kancelárie. 

Twin City, Bratislava

Unikátne riešenie v obľúbenej lokalite. 

Starý most, Bratislava

Rekonštrukcia historického mosta v Bratislave spolu s dobudovaním infraštruktúry pre pohodlnejší život obyvateľov. 

Produkty Produkty

  • Cement
  • Betón
  • Kamenivo
  • Iné produkty

Služby Služby

Nielenže stavebný materiál vyrobíme a dovezieme, ale poradíme vám aj pri výbere. Prípadne otestujeme kvalitu materiálu, ktorý ste si sami našli. Navyše sa postaráme aj o ekologické spracovanie odpadu, ktorý na stavbe vznikne.

O nás O nás

Napriek tomu, že sme zmenili značku z CRH North Danube na Danucem, kvalita našich stavebných materiálov zostáva rovnaká. Do budúcna budeme ešte viac dbať o to, aby vaše stavby vyrastali s ohľadom na bezpečnosť a životné prostredie.

A popri tom si nájdeme čas aj na upevňovanie dobrých vzťahov s našimi dlhoročnými partnermi. Pretože aj vďaka nim sme sa zaradili k špičke v stavebnom odvetví.

Zistiť viac

Skupina CRH Skupina CRH

Danucem patrí do materskej skupiny CRH Group, ktorá je od svojich počiatkov jedným z lídrov v oblasti stavebných materiálov. Vďaka tisíckam zamestnancov a partnerom pomáha budovať cestné, bytové aj komerčné stavby po celom svete.

Z jej materiálov vznikli projekty, ako je Messnerovo horské múzeum v Taliansku, futbalový štadión v Atlante či Panorama City v Bratislave.

O spoločnosti

Udržateľnosť Udržateľnosť

Nechceme sa len prizerať. Namiesto toho pomáhame, ako sa dá. A to nielen zamestnancom, ale aj komunite a prírode okolo nás. Aby sa nám to darilo i naďalej, držíme sa týchto zásad.

Iste nám dáte za pravdu v tom, že zdravie je tým najcennejším, čo máme. Preto vytvárame pre zamestnancov prostredie, v ktorom sa môžu cítiť bezpečne. Aby sme úplne predchádzali úrazom pri práci, predpisy o ochrane zdravia neustále rozširujeme a starostlivo sledujeme ich dodržiavanie.

Viac info

To, čo si z prírody berieme, jej chceme vrátiť naspäť. To znamená, že znižujeme produkciu odpadu, staráme sa o jeho správnu recykláciu, efektívne narábame s energiami a vylepšujeme pracovné procesy tak, aby mali čo najmenší vplyv na životné prostredie.

Viac info

Etickosť nie je len o slovách, ale najmä o činoch. U nás v Danucem ju uplatňujeme zodpovedným rozhodovaním a vytváraním hodnôt. Nad tým, čo je správne, uvažujeme tiež pri výbere dodávateľov. Aj naši partneri totižto musia konať tak, aby chránili osobné a pracovné práva svojich zamestnancov.

Viac info

Záleží nám, aby si ľudia v okolí našich závodov žili pokojne a v bezpečí. Preto s nimi hovoríme o ich potrebách, a tak si vytvárame skutočné vzťahy. Okrem toho sa radi zapájame do miestnych rozvojových aktivít, ktoré podporujeme finančne aj materiálne a podieľame sa aj na realizácii spoločných grantových programov.

Viac info

Zodpovedné inštitúcie v našich závodoch pravidelne merajú, koľko emisií vypúšťame do ovzdušia a či dodržiavame povolené hodnoty. V zverejnených správach a mesačných protokoloch sa dozviete, ako tieto limity napĺňame. Do budúcna v tom, samozrejme, plánujeme pokračovať.

Viac info

Zakladáme si na kvalite materiálov, bezpečnosti a ochrane životného prostredia, o čom svedčí aj integrovaný manažérsky systém. Ciele a politiku tohto systému podrobne rozoberáme v strategickom dokumente, ktorý nájdete na našom webe.
  

Viac info

Iste nám dáte za pravdu v tom, že zdravie je tým najcennejším, čo máme. Preto vytvárame pre zamestnancov prostredie, v ktorom sa môžu cítiť bezpečne. Aby sme úplne predchádzali úrazom pri práci, predpisy o ochrane zdravia neustále rozširujeme a starostlivo sledujeme ich dodržiavanie.

Viac info

To, čo si z prírody berieme, jej chceme vrátiť naspäť. To znamená, že znižujeme produkciu odpadu, staráme sa o jeho správnu recykláciu, efektívne narábame s energiami a vylepšujeme pracovné procesy tak, aby mali čo najmenší vplyv na životné prostredie.

Viac info

Etickosť nie je len o slovách, ale najmä o činoch. U nás v Danucem ju uplatňujeme zodpovedným rozhodovaním a vytváraním hodnôt. Nad tým, čo je správne, uvažujeme tiež pri výbere dodávateľov. Aj naši partneri totižto musia konať tak, aby chránili osobné a pracovné práva svojich zamestnancov.

Viac info

Záleží nám, aby si ľudia v okolí našich závodov žili pokojne a v bezpečí. Preto s nimi hovoríme o ich potrebách, a tak si vytvárame skutočné vzťahy. Okrem toho sa radi zapájame do miestnych rozvojových aktivít, ktoré podporujeme finančne aj materiálne a podieľame sa aj na realizácii spoločných grantových programov.

Viac info

Zodpovedné inštitúcie v našich závodoch pravidelne merajú, koľko emisií vypúšťame do ovzdušia a či dodržiavame povolené hodnoty. V zverejnených správach a mesačných protokoloch sa dozviete, ako tieto limity napĺňame. Do budúcna v tom, samozrejme, plánujeme pokračovať.

Viac info

Zakladáme si na kvalite materiálov, bezpečnosti a ochrane životného prostredia, o čom svedčí aj integrovaný manažérsky systém. Ciele a politiku tohto systému podrobne rozoberáme v strategickom dokumente, ktorý nájdete na našom webe.
  

Viac info
Zdravie a bezpečnosť
Životné prostredie
Etické správanie a riadenie
Komunity
Emisné merania
Integrovaný manažérsky systém

Kariéra Kariéra

Pozrite si voľné pracovné pozície a pridajte sa k nám. Radi medzi sebou privítame nových manažérov, zamestnancov vo výrobe a tiež absolventov technických univerzít.

Voľné miesta