Munkavédelem

Elsődleges felelősségünk, hogy dolgozóink és a telephelyeinket felkereső látogatóink egészségét és biztonságát megóvjuk. Ennek fényében komoly kihívást jelentő célként tűztük ki, hogy a halálesetek és a munkanap kieséssel járó balesetek száma nulla legyen. Munkavédelmi politikánk minden tagvállalatunk számára kötelező érvényű, melynek értelmében:

  • Minimum követelményként megfelelünk a vonatkozó munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírásoknak és az iparágunkban alkalmazott legjobb gyakorlatok elérése érdekében folyamatos fejlesztéseket hajtunk végre.
  • Biztosítjuk, hogy dolgozóink és vállalkozóink betartsák a CRH Csoport munkavédelmi előírásait.
  • Dolgozóink és vállalkozóink számára biztosítjuk az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeit és gondoskodunk vevőink és látogatóink biztonságáról telephelyeinken.
  • Minden dolgozónktól és vállalkozónktól elvárjuk, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásokat betartva a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően végezzék munkájukat.
  • Céltudatosan törekszünk arra, hogy megelőzzük a munkahelyi baleseteket és megbetegedéseket.
  • Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszerünket (MEBIR) és munkavédelmi teljesítményünket folyamatosan fejlesztjük.

A munkavédelem elsődlegesen vezetőink felelőssége, ugyanakkor mindannyian felelősek vagyunk saját munkahelyi tevékenységünkért. A munkabiztonságot és egészségvédelmet érintő problémákat mindenki köteles haladéktalanul jelezni felettesének.

Munkavédelem

Egészség- és munkavédelem a mindennapokban

Az egészség- és munkavédelem az első számú napi prioritás a közvetlen vezetés számára a Danucem minden telephelyén. A munkavédelmi felelősök szorosan együttműködnek és segítenek a vezetőknek a biztonságos működés fejlesztése, javítása érdekében. A Danucem egészség- és munkabiztonsági rendszere jól megalapozott és rendszeresen felülvizsgálásra kerül, figyelembe véve a legjobb iparági gyakorlatot. A csoporton belüli tudásmegosztás fontos szerepet játszik ebben a folyamatban.

A Danucem minden telephelyén arra törekszik, hogy elkerülje a haláleseteket és olyan eljárásokat vezetett be, melyek segítenek azonnal azonosítani a veszélyes körülményeket, a megtörtént esetek tanulságait pedig cégcsoport szinten azonnal kommunikáljuk.

Biztonság

A CRH célja a halálesetek és a balesetek számának nullára csökkentése. Ez a cégcsoport méretéből és tevékenységéből adódóan meglehetősen ambiciózus cél. Régiós és országos szinten a Danucem is jelentős időt és forrást fordít erre a területre, hogy a kitűzött célunkat teljesíteni tudjuk.

Kontakt

Nagy Gergő

OH & S Coordinator
Danucem Magyarország Kft.