Etikus viselkedés

A CRH egy bizalmasan kezelt bejelentőrendszert („hotline”) üzemeltet annak érdekében, hogy aki valamilyen aggodalmának kíván hangot adni vagy gyanús esetet szeretne bejelenteni, annak ilyen módon is legyen erre lehetősége. Ez egy független, több nyelven is rendelkezésre álló szolgáltatás, amely a megfogalmazott aggodalmat, illetve gyanút a megfelelő vezető beosztású személyhez fogja továbbítani kivizsgálás céljából. Nem kerül sor megtorlásra vagy büntetésre azzal a személlyel szemben, aki bármilyen aggodalmat vagy gyanús esetet jóhiszeműen bejelent. A CRH nem tolerálja, ha bárkit aggodalom vagy gyanú jóhiszeműen történő bejelentése miatt megbüntetnek, vagy a jóhiszemű bejelentést megtorolják.
A szolgáltatáshoz tartozó ingyenesen hívható telefonszám: 06-80-088-065, a bejelentésre rendelkezésre álló weboldal pedig: www.crhhotline.com.

Etikus viselkedés

Our values

Kapcsolat

dr. Tarnay Etelka Boglárka

Vállalati jogtanácsos

\