Začíname od seba

Našu firemnú kultúru vytvárajú každodenné činnosti vás, našich zamestnancov. Tento kódex obchodného správania (ďalej len „kódex“) je vaším praktickým sprievodcom pri zachovávaní hodnôt spoločnosti CRH a etickom správaní na našom pracovisku, v rámci obchodným praktík a v našich komunitách. Keďže kódex nepokrýva všetky situácie, s ktorými by ste sa mohli vo svojej práci stretnúť, očakávame, že budete používať dobrý úsudok a zdravý rozum, že v prípade neistoty požiadate o radu, a že keď niečo nebude v poriadku, ozvete sa.

Začíname od seba

Kontakt

Pavol Krivulčík

Právne oddelenie&Compliance