Začíname od seba

Našu firemnú kultúru vytvárajú každodenné činnosti našich zamestnancov. Kódex obchodného správania (ďalej len „kódex“) je praktickým sprievodcom pri zachovávaní hodnôt spoločnosti CRH a etickom správaní na pracovisku, v rámci našich obchodných postupov a v našich komunitách. Každý, kto pracuje v spoločnosti CRH, je povinný si kódex prečítať, porozumieť mu a dodržiavať ho.

Začíname od seba

Naše hodnoty

V CRH nás naše hodnoty spájajú v spôsobe, akým pracujeme každý deň na celom svete.

Bezpečnosť máme na prvom mieste.

Vážime si bezpečnosť. Chránime sa navzájom a dávame na seba pozor. Bezpečnosť je spoločná, nekompromisná hodnota.

Neustále vytvárame hodnotu.

Neustále hľadáme nové a udržateľné spôsoby, ako čeliť výzvam a každý deň sa zlepšovať v prospech našich akcionárov, zákazníkov, zamestnancov a komunít, v ktorých pôsobíme.

Pracujeme lokálne, ale fungujeme ako jedna spoločnosť.

Pracujeme lokálne a spoločne a náš podnikateľský duch je založený na odhodlaní uspieť, využívať príležitosti, získavať zákazníkov a rozvíjať naše podnikanie.

Robíme tak, ako hovoríme, a pri vedení sme čestní.

Robíme správne rozhodnutia správnym spôsobom, dodržiavame právne predpisy a vykonávame našu prácu zodpovedne. Náš prístup je etický a čestný.

Budujeme trvalé vzťahy.

Sme priami, realistickí, otvorení a dôveryhodní.

Budujeme partnerstvá, ktoré nenalomí ani zub času.

Kontakt

Pavol Krivulčík

Právne oddelenie&Compliance