• Betón
  • Cement
  • Kamenivo a úložiská zeminy
  • Špeciálne spojivá
Betón
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Soňa Hrenykóová
Soňa Hrenykóová

Obchodný zástupca

Regióny:
Bardejov, Prešov, Strážske

Peter Mikolaj
Peter Mikolaj

Obchodný zástupca

Regióny:
Košice, Poprad, Tornaľa

Jana Feriančíková
Jana Feriančíková

Obchodný zástupca

Regióny:
Lietavská Lúčka, Martin, Banská Bystrica

Radovan Živna
Radovan Živna

Obchodný zástupca

Regióny:
Bratislava, Stupava

Patrik Adamčík
Patrik Adamčík

Obchodný zástupca

Banská Bystrica, Nitra, Levice

REGIONÁLNI MANAŽÉRI

REGIONÁLNI MANAŽÉRI

Lukáš Šerý
Lukáš Šerý

Regionálny manažér - Východ

Regióny:
Bardejov, Prešov, Strážske, Košice, Poprad, Tornaľa

Tomáš Kacko
Tomáš Kacko

Regionálny manažér - Stred

Regióny: 
Lietavská Lúčka, Martin, Banská Bystrica,
Nitra, Prievidza, Levice, Považská Bystrica, Krásno nad Kysucou

Judita Jančíková
Judita Jančíková

Regionálny manažér - Západ

Regióny: 
Bratislava; Stupava

 

Cement
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Stanislav Belanec
Stanislav Belanec

Obchodný zástupca pre predaj bieleho cementu

Ján Černák
Ján Černák

Obchodný zástupca pre špeciálne spojivá

Peter Vladimír
Peter Vladimír

Obchodný zástupca - VÝCHOD

František Vereš
František Vereš

Obchodný zástupca - VÝCHOD

Radomír Bučák
Radomír Bučák

Obchodný zástupca - ZÁPAD A STRED

Peter Tužinský
Peter Tužinský

Obchodný zástupca - ZÁPAD A STRED

REGIONÁLNI MANAŽÉRI

REGIONÁLNI MANAŽÉRI

Tomáš Rusina
Tomáš Rusina

Manažér predaja

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE ČESKO

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE ČESKO

Zdeněk Kadlec
Zdeněk Kadlec

Obchodný zástupca pre Česko

Kamenivo a úložiská zeminy
OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Peter Šaláta
Peter Šaláta

Zodpovedná osoba pre predaj - Východ

Anežka Regešová
Anežka Regešová

Zodpovedná osoba pre predaj Kameňolomy

REGIONÁLNY MANAŽÉR

REGIONÁLNY MANAŽÉR

Andrej Šaranský
Andrej Šaranský

Manažér predaja kameniva

RIADITEĽ PRE SEGMENT KAMENIVA

RIADITEĽ PRE SEGMENT KAMENIVA

Vladimír Jorík
Vladimír Jorík

Riaditeľ segmentu kameniva

Špeciálne spojivá
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

Ján Černák
Ján Černák

Obchodný zástupca pre špeciálne spojivá