Emisné merania

Emisné merania

Cementáreň Rohožník

SIŽP rozhodnutia Rohožník

Rohožník Oznámenie o skúšobnej prevádzke AMS

Správa o oprávnenom meraní emisií I 2022 RP BC

Správa o oprávnenom meraní emisií IV 2021 RP BC 

Správa o oprávnenom meraní emisií III 2021 RP BC kov 

Správa o oprávnenom meraní emisií II 2021 RP BC kovy

Správa o oprávnenom meraní emisií II 2021 RP PC2 kovy 

Správa o oprávnenom meraní emisií I 2021 RP BC kovy 

Správa o oprávnenom meraní emisií I 2021 RP PC2 kovy 

Správa o oprávnenom meraní emisií II 2021 RP BC

Správa o oprávnenom meraní emisií I 2021 RP BC 

Správa o oprávnenom meraní emisií IV 2020 RP BC

Správa o oprávnenom meraní emisií III 2020 RP BC

Správa o oprávnenom meraní emisií II 2020 RP PC2 kovy

Správa o oprávnenom meraní emisií II 2020 RP BC kovy

Správa o oprávnenom meraní emisií II 2020 RP BC

Správa o oprávnenom meraní emisií I 2020 RP BC

Správa o oprávnenom meraní emisií I 2020 RP BC kovy

Správa o oprávnenom meraní emisií I 2020 RP PC2 kovy 

Správa o oprávnenom meraní emisií IV 2019 RP BC

Správa o oprávnenom meraní emisií I 2019 RP BC kovy

Správa o oprávnenom meraní emisií II 2019 RP PC2 kovy

Správa o oprávnenom meraní emisií I 2019 RP BC

Správa o oprávnenom meraní emisií I 2019 RP PC2 kovy

Správa o oprávnenom meraní emisií II 2019 RP BC kovy

Správa o oprávnenom meraní emisií II 2019 RP BC

Správa o oprávnenom meraní emisií III 2019 RP BC

Rohožník Ročný protokol 2021 PC

Rohožník Ročný protokol 2021 BC

Rohožník Ročný protokol 2020 PC

Rohožník Ročný protokol 2020 BC

Rohožník Mesačný protokol 05 2022 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 05 2022 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 04 2022 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 04 2022 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 03 2022 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 03 2022 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 02 2022 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 02 2022 RP BC

Rohožník Mesačný protokol 01 2022 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 01 2022 RP BC

Rohožník Mesačný protokol 12 2021 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 12 2021 RP BC

Rohožník Mesačný protokol 11 2021 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 11 2021 RP BC

Rohožník Mesačný protokol 10 2021 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 10 2021 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 09 2021 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 09 2021 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 08 2021 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 08 2021 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 07 2021 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 07 2021 RP BC

Rohožník Mesačný protokol 06 2021 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 06 2021 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 05 2021 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 05 2021 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 04 2021 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 04 2021 RP BC

Rohožník Mesačný protokol 03 2021 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 03 2021 RP BC

Rohožník Mesačný protokol 02 2021 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 02 2021 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 01 2021 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 01 2021 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 12 2020 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 12 2020 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 11 2020 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 11 2020 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 10 2020 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 10 2020 RP BC

Rohožník Mesačný protokol 09 2020 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 09 2020 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 08 2020 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 08 2020 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 07 2020 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 07 2020 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 06 2020 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 06 2020 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 05 2020 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 05 2020 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 04 2020 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 04 2020 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 03 2020 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 03 2020 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 02 2020 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 02 2020 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 01 2020 RP PC 

Rohožník Mesačný protokol 01 2020 RP BC 

Rohožník Ročný protokol 2019 PC

Rohožník Ročný protokol 2019 BC

Rohožník Mesačný protokol 12 2018 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 12 2018 RP BC

Rohožník Mesačný protokol 11 2018 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 11 2018 RP BC

Rohožník Mesačný protokol 10 2018 RP PC

Rohožník Mesačný protokol 10 2018 RP BC 

Rohožník Mesačný protokol 02 2016 PC BC

Rohožník Mesačný protokol 01 2016 PC BC

Rohožník Ročný protokol 2015

Rohožník Ročný protokol 2014

Rohožník Ročný protokol 2013

Rohožník Ročný protokol 2012

Rohožník Ročný protokol 2011