Vlastnosti

  • výrazne vyššia rýchlosť ukladania z dôvodu eliminácie potreby zhutňovať betón
  • povrchy po oddebnení dosahujú vyššiu pohľadovosť

Použitie

  • použitie do vertikálnych aj horizontálnych konštrukčných prvkov stavby ako náhrada betónu s tuhšou konzistenciou
  • betónovanie zložito tvarovaných architektonických prvkov a ťažko dostupných alebo husto vystužených konštrukcií

Spôsob expedície

  • autodomiešavačmi

Technické parametre

maximálne použité zrno kameniva:
Dmax8 – pre konštrukcie s vysokou hustotou výstuže
Dmax16 – pre ostatné použitia
ideálna konzistencia (meraná rozliatím Abramsovho kužeľa):
SF1 (550 – 650 mm)
SF2 (660 – 750 mm)
pevnostná trieda:
od C30/37 do C50/60

Priemerné hodnoty uvedené v produktovom liste majú len informatívy charakter a môžu sa líšiť od konkrétnych vzoriek.

Normy

Produkt je certifikovaný podľa normy STN EN 206+A2 ako samozhutniteľný.