Integrovaný manažérsky systém

Všetky spoločnosti skupiny CRH kladú veľký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia a taktiež dôkladne sledujú dopad všetkých činností na životné prostredie. Jedným z hlavných cieľov je napĺňať najvyššie štandardy práve v týchto oblastiach.

Integrovaný manažérsky systém

 

Integrovaný manažérsky systém spoločnosti Danucem Slovensko a.s. pokrýva všetky aspekty IMS založeného na medzinárodných certifikačných normách:

• ISO 9001 Systém manažérstva kvality,
• ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a
• ISO 45001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Technicko-kompetenčné centrum spoločnosti disponuje navyše štandardom ISO/IEC 17025 – Kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií. Certifikácia podľa týchto noriem potvrdzuje naše zameranie na kvalitu výrobkov, bezpečnosť pri práci a systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch nášho podnikania.

Danucem Slovensko a.s. bola prvou cementárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá splnila požiadavky najnovších ISO noriem v oblasti manažérstva kvality (EN ISO 9001:2015) a environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001:2015). Certifikačným orgánom spoločnosti je certifikačná spoločnosť SGS a SNAS (pre ISO/IEC 17025).

Cementom vyrábaným v závode v Turni nad Bodvou bola udelená národná environmentálna značka – Environmentálne vhodný produkt.

Kontakt