Spoznajte Danucem

Budujte niečo nové so stavebnými materiálmi od Danucem. Komplexnú ponuku dopĺňame poradenstvom a skúsenosťami z nadnárodnej spoločnosti. Do budúcna budeme ešte viac dbať o to, aby vaše stavby vyrastali s ohľadom na bezpečnosť a životné prostredie. A popri tom si nájdeme čas aj na upevňovanie vzťahov s dlhoročnými partnermi. Pretože aj vďaka nim sme sa zaradili k špičke v stavebnom odvetví.

Spoznajte Danucem

Závody

Pre viac ako 1500 zamestnancov vytvárame vo všetkých závodoch bezpečné pracovné prostredie.

2 cementárne

Výroba kvalitného šedého a bieleho cementu.

28 betonární

Betón vyrobíme, dovezieme aj odskúšame.

6 štrkovní a lomov

Na výber kamenivo rôznej zrnitosti.

3 úložiská kameniva

Uskladnenie kameňa a zeminy vo výkopových jamách.

Spoločnosť Danucem

2 cementárne

Výroba kvalitného šedého a bieleho cementu.

28 betonární

Betón vyrobíme, dovezieme aj odskúšame.

6 štrkovní a lomov

Na výber kamenivo rôznej zrnitosti.

3 úložiská kameniva

Uskladnenie kameňa a zeminy vo výkopových jamách.

Naša vízia

Naše produkty a riešenia nám umožňujú vytvárať a formovať zodpovedný udržateľný rast. Zaviazali sme sa byť zodpovedným regionálnym lídrom, ktorý myslí na udržateľnú budúcnosť svojho regiónu. Budovanie komunít a prostredia, kde má každý možnosť uspieť a rásť.

Naše poslanie

Tak ako doteraz, aj do budúcna sa plánujeme pridržiavať nám blízkych hodnôt, akými sú zodpovednosť, dôveryhodnosť či bezpečnosť. Len vďaka nim sa nám podarí podnikať v stavebníckom odvetví s dlhodobo udržateľným vplyvom.

Udržateľnosť

Nechceme sa len prizerať. Namiesto toho pomáhame, ako sa dá. A to nielen zamestnancom, ale aj komunite a prírode okolo nás. Aby sa nám to darilo i naďalej, držíme sa týchto zásad.

Viac info

Integrovanýsystémmanažérstva

Aby sme dodávali zákazníkom stavebný materiál v požadovanej kvalite a popri tom dbali na naše vízie, manažovanie všetkých aktivít sme zjednotili do integrovaného systému.

Ten vychádza najmä z medzinárodných certifikačných noriem, ktoré sa týkajú kvality, environmentálneho manažérstva aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou systému sú i štandardy technicko-kompetenčného centra, konkrétne našich skúšobných laboratórií. 

Všetky tieto nariadenia a najmä ich dodržiavanie svedčia o tom, že nám ide predovšetkým o kvalitu výrobkov, bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

Naše závody

Naše cementárne, betonárne, štrkovne či lomy sú blízko všetkým zákazníkom v strednej Európe. A práve vďaka strategickému rozmiestneniu závodov Danucem vám stavebný materiál privezieme v čo najkratšom čase.