Vlastnosti

 • vhodný na použitie v lete, lebo má pomalší vývoj hydratačného tepla
 • dobrá objemová stálosť
 • vynikajúca kompatibilita s plastifikátormi a prísadami
 • vynikajúca kvalita, vysoká trvanlivosť a odolnosť
 • jednoduchá výroba farebného betónu, vhodný na omietky a malty s použitím vhodných pigmentov
 • ustálená farebnosť betónu, jemné povrchové štruktúry
 • vysoká pevnosť a neobmedzená formovateľnosť
 • dekoratívna harmónia a všeobecné použitie

Použitie

 • biele a farebné betóny
 • výrobky z betónu
 • zámková a plošná dlažba
 • obzvlášť vhodný pre exponované a architektonické betóny
 • výroba transport betónu
 • výroba betónov vyšších pevnostných tried a vystužených betónových konštrukcií

Spôsob expedície

 • voľne ložený v auto cisternách

Normy

CEM II/B-S 42,5 N white spĺňa požiadavky normy EN 197-1:2011. Dozorným orgánom je TSÚS Bratislava.
Danucem Slovensko a.s. zaviedol systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 a environmentálny systém riadenia podľa normy EN ISO 14001:2015.