Vlastnosti

 • pevnostná trieda 42,5 R
 • špičková kvalita a dlhá trvácnosť
 • dobrá počiatočná a konečná pevnosť
 • univerzálne použitie a dekoratívny vzhľad
 • pomáha zadržiavať vodu
 • znižuje riziko odlučovania
 • poddajný a rýchlo sa prečerpáva

Použitie

 • výroba bieleho a farebného betónu
 • vhodný pre pohľadový betón
 • trasportbetón a prečerpávateľný betón
 • prefabrikované betónové prvky a elementy
 • omietky, malty a jednoduché betónové výrobky

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách po 26 t
 • cementáreň Rohožník

Normy

Biely cement CEM II/ A-LL 42,5 R je vyrábaný v súlade s normou EN 197-1.
Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava
Danucem a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.