Vlastnosti

 • vhodný na použitie v lete, lebo má pomalší vývoj hydratačného tepla
 • dobrá objemová stálosť
 • vynikajúca kompatibilita s plastifikátormi a prísadami
 • vynikajúca kvalita, vysoká trvanlivosť a odolnosť
 • jednoduchá výroba farebného betónu, vhodný na omietky a malty s použitím vhodných pigmentov
 • ustálená farebnosť betónu, jemné povrchové štruktúry
 • vysoká pevnosť a neobmedzená formovateľnosť
 • dekoratívna harmónia a všeobecné použitie
   

Použitie

 • suché omietkové zmesi
 • zámková a plošná dlažba
 • betónové výrobky
 • biele a farebné betóny
 • výrobky záhradnej architektúry
 • výrobky stavebnej chémie
 • výrobky v kombinácii so sivým cementom

Spôsob expedície

 • voľne ložený v auto cisternách

Normy

CEM II/A-S 42,5 R white spĺňa požiadavky normy EN 197-1:2011. Dozorným orgánom je TSÚS Bratislava.
Danucem Slovensko a.s. zaviedol systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001:2015 a environmentálny systém riadenia podľa normy EN ISO 14001:2015.