Manažment

Klaus Födinger
Klaus Födinger
Generálny riaditeľ
Cecile Morenas
Cecile Morenas
Finančná riaditeľka
André Peralta
André Peralta
Obchodný riaditeľ
Mohácsi Csilla
Mohácsi Csilla
Riaditeľka ľudských zdrojov
Hannes Püschel
Hannes Püschel
Technický riaditeľ
Vladimír Jorík
Vladimír Jorík
Riaditeľ segmentu kameniva
Fedja Rojnik
Fedja Rojnik
Riaditeľ pre segment betóny