Manažment

Klaus Födinger
Klaus Födinger
Generálny riaditeľ
Cecile Morenas
Cecile Morenas
Finančná riaditeľka
André Peralta
André Peralta
Obchodný riaditeľ
Martina Jurčíková
Martina Jurčíková
Riaditeľka ľudských zdrojov
Hannes Püschel
Hannes Püschel
Riaditeľ pre priemysel a BOZP
Rade Bučevac
Rade Bučevac
Marketingový riaditeľ a riaditeľ pre segment kameniva
Fedja Rojnik
Fedja Rojnik
Riaditeľ pre segment betóny