Komunity

Sme plne odhodlaní zlepšiť život komunít, v ktorých pracujeme a žijeme. V Danucem Slovensko a.s., veríme, že byť dlhodobo úspešným v trvalo udržateľnom podnikaní znamená vytvárať a udržiavať dobré vzťahy a spoluprácu s prostredím, v ktorom pôsobíme a s ľuďmi, ktorí v ňom žijú.

Komunity


Naši susedia a spoločenstvá

Naše podniky tvoria neoddeliteľnú súčasť komunít, v ktorých pôsobíme a kladieme veľký dôraz na citlivosť voči dobrým vzťahom, najmä tam, kde žijú komunity v bezprostrednej blízkosti našich závodov.

Na Slovensku sa usilujeme o dobré vzťahy a vzájomnú spoluprácu s obcami, mimovládnymi organizáciami a záujmovými skupinami. Komunikujeme s lokálnymi komunitami na rôznych úrovniach a vedieme aktívny dialóg s občanmi susediacich obcí. Týmto spôsobom udržiavame kontakt s našimi susedmi, čím získavame prehľad o ich skutočných potrebách. Okrem pravidelnej finančnej a materiálnej podpory miestnych rozvojových aktivít podporujeme rozvoj regiónov prostredníctvom grantov pre rozvoj obcí a ich obyvateľov v okolí našich závodov.

Contact

Alžbeta Timárová

Corporate Affairs Manager ND