Vlastnosti

  • vodopriepustný betón zadržiava vodu (čím prispieva k ochladzovaniu mikroklímy)
  • tvarová stálosť v čase
  • eliminuje riziko tvarovej deformácie

Použitie

  • pochôdzna/pojazdná vrstva mestských chodníkov, cyklochodníkov, príjazdových ciest či námestí
  • možnosť použiť ako podklad pod dlažbu
  • náhrada hutneného kameniva

Spôsob expedície

  • vlastnou/zmluvnou dopravou na korbe auta (potrebné zabezpečiť
  • materiál proti odparovaniu vody)
  • autodomiešavačmi

Technické parametre

maximálne použité zrno kameniva:
Dmax8 – pochôdzne plochy; podklady pod dlažbu
Dmax16 – podklad pod dlažbu s požiadavkou na vyšší prietok vody
minimálny prietok vody: 80L/min/m2
pevnostná trieda betónu: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25

Priemerné hodnoty uvedené v produktovom liste majú len informatívy charakter a môžu sa líšiť od konkrétnych vzoriek.

Normy

Produkt je certifikovaný podľa normy STN EN 206+A2 s doplnkovou deklaráciou minimálnej medzerovitosti 15 %.