Vlastnosti

 • pevnostná trieda 32,5 N
 • normálny nárast počiatočných pevností
 • určený na štandardné použitie
 • vhodný na spracovanie najmä v letných mesiacoch
 • výborná spracovateľnosť (betón, omietky, poter)
 • výborná plasticita (betón, poter)
 • veľmi ľahké spracovanie kladenia poteru
 • zvýšená odolnosť voči agresívnym prostrediam

Použitie

 • výroba prostého betónu a železobetónu
 • betón všetkých bežne používaných pevnostných tried
 • malty na murovanie a omietky
 • vhodný na zhotovenie poterov

Spôsob expedície

 • balený do papierových vriec s hmotnosťou 25 kg
 • uložený na na EUR paletách s fóliou
 • expedícia zo závodu v Turni nad Bodvou

Normy

 • Flexicem zodpovedá EN 197-1: 2011.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001.