Technicko-kompetenčné centrum

Spoľahnite sa na služby technického poradenstva v našom technicko-kompetenčnom centre. S využitím moderných technológií a dlhoročných skúseností vám poradíme pri výbere správneho materiálu na vašu stavbu alebo posúdime ten, ktorý ste si sami zvolili. 

Technicko-kompetenčné centrum

 Pomôžeme vám  v týchto oblastiach

  • poradenstvo pri výbere druhov betónov, návrhu a optimalizácii receptúr
  • poradenstvo pri výbere zložiek na výrobu betónov
  • odborné poradenstvo pri výbere cementov, a to aj pre špeciálne aplikácie
  • poradenstvo v oblasti použitia kameniva aj analýza výsledkov skúšok
     

Ak okrem poradenstva potrebujete aj odborné školenie, pripravíme ho presne podľa vašich potrieb. Školenia organizujeme spoločne s naším akreditovaným skúšobným laboratóriom a ak treba, prizveme aj organizácie tretích strán. 

 

Výhody poradenstva 

Kontrola a zabezpečenie kvality

Kontrolu kvality vykonávame prostredníctvom akreditovaného skúšobného laboratória a o zabezpečenie kvality betónov na stavbe sa starajú naši technológovia.

Technologické poznatky

Ponúkame odborné poradenstvo pri výbere vstupných materiálov do betónu či tried betónov a školenia s tým spojené. Takisto vykonávame činnosť v rámci odborných združení.

Vývoj nových produktov

Sme partnerom pre architektov, projektantov či investorov pri vývoji nových produktov, a to v rámci špeciálnych aplikácií alebo udržateľného rozvoja.

Kontrola a zabezpečenie kvality

Kontrolu kvality vykonávame prostredníctvom akreditovaného skúšobného laboratória a o zabezpečenie kvality betónov na stavbe sa starajú naši technológovia.

Technologické poznatky

Ponúkame odborné poradenstvo pri výbere vstupných materiálov do betónu či tried betónov a školenia s tým spojené. Takisto vykonávame činnosť v rámci odborných združení.

Vývoj nových produktov

Sme partnerom pre architektov, projektantov či investorov pri vývoji nových produktov, a to v rámci špeciálnych aplikácií alebo udržateľného rozvoja.

Akreditované skúšobné laboratórium

Skúšobné laboratórium, ktoré patrí pod technicko-kompetenčné centrum, poskytuje služby interným aj externým zákazníkom. V rámci laboratórnej činnosti sa špecializujeme najmä na čerstvý, mladý a zatvrdnutý betón a kamenivo. Popri skúšobných metódach zákazníkom poskytujeme aj možnosť informatívne si overiť vlastností betónov a ich jednotlivých zložiek.

Kontakt

Tomáš Kamas

Vedúci Technicko-kompetenčného centra

Peter Král

Vedúci akreditovaného laboratória

Marek Kováč

Technológ-region vychod

Miroslav Jendrušák

Technológ-región stred

Peter Gajdošík

Technológ-región západ