Vlastnosti

Sadrovec poznáme v prírodnej aj umelej podobe. Umelou alternatívou je anhydrit, ktorý často vzniká ako vedľajší produkt v tepelných elektrárňach, pri výrobe kyseliny citrónovej alebo ako výsledok premeny sadrovca v dôsledku dehydratácie. Tento materiál neobsahuje vodu, a tak je tvrdší a ľahšie drviteľný. K jeho prednostiam patrí i to, že je chemický stály. Napohľad ho spoznáte podľa toho, že ide o jemný prášok, ktorý sa po zmiešaní s vodou podobá na droždie. Na rozdiel od anhydritu, prírodný sadrovec obsahuje vodu. Tekutá zložka zabezpečuje, že materiál je mäkší, a to uľahčuje aj samotnú ťažbu v lomoch. Ako pri iných prírodných materiáloch, aj pri sadrovci a anhydrite platí, že zásoby sú obmedzené, a to znamená, že do budúcna sa treba ešte viac obzerať po alternatívnom materiáli. Sadrovec a anhydrit získavame v bani Fortuna v Bohúňove banskou ťažbou suroviny. Ťažba suroviny pozostáva z týchto činností: 

  • navŕtania,
  • odstrelu,
  • odťažby,
  • drvenia,
  • skladovania,
  • expedícii.

Spôsob expedície

Prírodný anhydrit a sadrovec ponúkame zákazníkom v monofrakcii 0/50 mm, a to aj s možnosťou dopravy.