Vlastnosti

 • pevnostná trieda 52,5 R
 • univerzálne použitie
 • špičková kvalita a dlhá trvácnosť
 • pevnosť a neobmedzená tvárnosť
 • estetický vzhľad

Použitie

 • výroba bieleho a farebného betónu
 • omietky s vhodným farbivom
 • vytvára jemnú povrchovú štruktúru a sýte farby
 • suché stavebné zmesi
 • zámková a terasová dlažba
 • betónové dielce
 • prvky záhradnej architektúry
 • produkty stavebnej chémie
 • produkty v spojení so šedým cementom

Spôsob expedície

 • voľne ložený v autocisternách po 26 t
 • cementáreň Rohožník

Normy

 • Biely portlandský cement CEM I 52,5 R je vyrábaný v súlade s normou EN 197-1.
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • Danucem a.s. má zavedený systém manažérstva kvality EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva EN ISO 14001 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001."