Spracovanie odpadu

Ecorec logo

Spoločnosť Ecorec, ktorá takisto patrí do medzinárodnej skupiny CRH, pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva od roku 1993. Jej činnosť spočíva v úprave odpadu a jeho ekologickom spracovaní na odpadové palivá, ktoré sa využívajú v cementárskom priemysle. Palivá putujú predovšetkým do cementární spoločnosti Danucem, ktoré nájdete v Rohožníku a Turni nad Bodvou.

Spoločnosť Ecorec takto dáva šancu odpadu, ktorý už nikto nechce alebo nevie recyklovať. Zároveň tým prispieva k ochrane životného prostredia, pretože tento spôsob je oveľa ekologickejší než používanie tradičných fosílnych palív.

Spracovanie odpadu

Čo zabezpečujeme

Energetické využitie spáliteľných odpadov

Recykláciu minerálnych odpadových materiálov

Spracovanie zmiešaných obalov z priemyslu

Spracovanie odpadu zo stavebného priemyslu

Využitie nerecyklovateľného odpadu z dotrieďovacích liniek

Zužitkovanie odpadu z demolácií či popola z biomasy

Energetické využitie spáliteľných odpadov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Recykláciu minerálnych odpadových materiálov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Spracovanie zmiešaných obalov z priemyslu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Spracovanie odpadu zo stavebného priemyslu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Využitie nerecyklovateľného odpadu z dotrieďovacích liniek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Zužitkovanie odpadu z demolácií či popola z biomasy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Na čom nám záleží najviac

Uvedomujeme si, aký vplyv má priemysel na životné prostredie. Najmä pokiaľ ide o spotrebu neobnoviteľných zdrojov. Preto vidíme veľký zmysel v tom vytvárať odpadové palivá a zužitkovať tak veci, ktoré by už nijako neposlúžili.

Rovnako však vieme, že nestačí len svedomito recyklovať. S odpadom narábame tak, aby sa zhodnotil čo najekologickejšie s ohľadom na životné prostredie.

A napokon sú tu ľudia a ich zdravie, ktoré má pre nás rovnakú cenu ako ochrana prírody. Bez nich by sa nám totiž nedarilo odpadový cyklus uzatvoriť tak, ako to robíme teraz.

VIAC INFO
Na čom nám záleží najviac

Kontakt

ecorec Slovensko s.r.o.

Glejovka 15
SK– 902 03 Pezinok