Vlastnosti

  • vynikajúci výkon pri skúšaní trvanlivostných parametrov

Použitie

  • použitie do vertikálnych nosných konštrukčných prvkov
  • vhodný ako vysokohodnotný betón
  • pri vertikálnych prvkoch možnosť po statickom prepočte uvažovať s menšími hrúbkami – zabezpečenie väčšieho využitia podlahovej plochy

Spôsob expedície

  • autodomiešavačmi

Technické parametre

maximálne použité zrno kameniva:
Dmax16
ideálna konzistencia (meraná sadnutím Abramsovho kužeľa)
S4 (160 – 210 mm)
S5 (> 220 mm)
pevnostná trieda:
C55/67 a viac
trvanlivostné parametre podľa požiadaviek zákazníka

Priemerné hodnoty uvedené v produktovom liste majú len informatívy charakter a môžu sa líšiť od konkrétnych vzoriek.

Normy

Produkt je certifikovaný podľa STN EN 206+A2.