Dokumenty na stiahnutie

(všeobecné, BOZP, pre dodávateľov)

 

Všeobecné požiadavky a informácie

PODMIENKY BOZP, OPP a OŽP

Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy/objednávky na výkon prác.
STIAHNI TU

SADZOBNÍK POKÚT

Získajte prehľadnú informáciu o možných sankciách v prípade porušovania zmluvných pravidiel
STIAHNI TU

CRH 16 PRAVIDIEL ZÁCHRANY ŽIVOTA

Zoznámte sa s našimi bezpečnostnými štandardmi.
STIAHNI TU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Oboznámte sa s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami.
STIAHNI TU

ETICKÝ KÓDEX DODÁVATEĽA

Tento Etický kódex dodávateľa stanovuje požiadavky v oblasti spoločenskej zodpovednostia a postup ako zabezpečiť ich dodržiavanie.
STIAHNI TU

VSTUPNÉ OBOZNÁMENIE BOZP

Vstupné oboznámenie s pravidlami BOZP pre návštevníkov
Pozrieť video

Špecifické prevádzkové požiadavky a informácie

BOZP CEMENTÁREŇ ROHOŽNÍK

Martin Bízik
koordinátor BOZP
421 (0) 903 450 806
martin.bizik@danucem.com

Stiahnuť tu

BOZP CEMENTÁREŇ TURŇA NAD BODVOU

Štefan Hužvár 
technik BOZP a PO
Danucem Slovensko a.s.
906 38 Rohožník I Slovakia
Turňa nad Bodvou plant
M: +421 (0) 905 357 320
T: + 421 55 46 10 142
stefan.huzvar@danucem.com

Stiahnuť tu

BOZP ŠTRKOVNE

Martin Kováč
OH&S and Performance engineer Aggregates
Danucem Slovensko a.s.
Štrkovňa Geča,
Geča 359, 044 10, Slovakia
M +421 (0) 910 829 044
martin.kovac@danucem.com 

Stiahnuť tu

BOZP BETONÁRNE

Pavol Szabó
Koordinátor BOZP RMC SVK | Health and Safety Coordinator RMC SVK
+421 (0) 902 091 580 
pavol.szabo@danucem.com

Stiahnuť tu

BOZP INŠTRUKCIE PRE VODIČOV

Marek Ďurko
BOZP Koordinátor | cestná a koľajová doprava TransPlus
+421 918 322 228,  +421 55 46 10 224
marek.durko@danucem.com

Stiahnuť tu

BOZP POKYNY PRE UPEVNENIE NÁKLADU

Marek Ďurko
koordinátor BOZP pre TransPlus SK & HU
+421 918 322 228,  +421 55 46 10 224
marek.durko@danucem.com

Stiahnuť tu

DISCIPLINÁRNE OPATRENIA VO VZŤAHU K DOPRAVCOM

Marek Ďurko
koordinátor BOZP pre TransPlus SK & HU
+421 918 322 228,  +421 55 46 10 224
marek.durko@danucem.com

Stiahnuť tu

POVINNÁ BEZPEČNOSTNÁ VÝBAVA VOZIDIEL

STIAHNUŤ TU