Vlastnosti

 • jednoduché dávkovanie – možnosť použitia spodnej výpuste 
 • jednoduchá manipulácia – bez poškodenia vašej dlažby alebo trávnika 
 • jednoduchá skladnosť
 • možnosť zabezpečenia dopravy

Použitie

 • omietky a potery 
 • zámková dlažba a okrasné účely 
 • okrasné zásypy a zásypy základov 
 • štrkové lôžka a podklady pod cesty 
 • ihriská 
 • drobné betonáže 
 • a ďalšie

Účel kameniva závisí najmä od jeho veľkosti (frakcie).
 

Normy

Certifikáciu vnútropodnikovej kontroly dozoruje autorizovaná osoba VUIS – CESTY, spol. s r.o. Danucem a.s. je držiteľom certifikátov podľa noriem ISO 45001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO 14001 – Systém manažérstva životného prostredia a ISO 9001 - Systém manažérstva kvality.